Mijnheer Cros op 27 mei a.s.

Op zondagmiddag 27 mei a.s. presenteert Man in de Maan Mijnheer Cros  Mijnheer Cros gaat op een bijzondere manier in op het leven van de Franse dichter Charles Cros (1842-1888). Deze literaire ingenieur (Liesbeth van Nes) en boeiende buitenstaander (Bernlef) kan...

Gedichtenvrijdag op 26 januari a.s

Op de vrijdag van de Poëzieweek in Nederland en Vlaanderen, vrijdag 26 januari 2018, organiseert Man in de Maan weer zijn eigen versie van een poëziefestival. Belangstellenden worden uitgenodigd een favoriet gedicht van een bewonderde auteur (maar geen eigen werk!) te...

Voorlopig jaarprogramma 2018

Man in de Maan heeft voor het komend jaar vijf programma’s op stapel staan. Op vrijdag 26 januari: Gedichtendag. Van 17.00 – 19.30 u. In United-C. “Filia”: Een programma rond Dré Didderiëns. Teksten, muziek, installatie [biënnale Oosterhout...