Man in de Maan heeft voor het komend jaar vijf programma’s op stapel staan.

  • Op vrijdag 26 januari: Gedichtendag. Van 17.00 – 19.30 u. In United-C.
  • Filia“: Een programma rond Dré Didderiëns. Teksten, muziek, installatie [biënnale Oosterhout 2017] en film. Gepland In de maand maart. 

Filia [dré diederiëns]

  • “Mijnheer Cros”. Presentatie van het boek geschreven door Charles Cros, Kreek Daey Ouwens, Harry van Doveren en Theo Rikken. Geïllustreerd door Ineke van Doorn. Vertalingen van Erik De Smedt en Theo Rikken. Uitgeverij IJzer. [april / mei]

 

De Worstmachine [Ineke van Doorn]

  • Dichters op bezoek:  Vicky Franken en Marieke Rijneveld zullen in het najaar een bezoek brengen aan United-C. Zij zullen daar geïnterviewd worden over hun werk.
  •  Première van Mus Groene Stoel. Een voorstelling waarin verschillende kunstuitingen aan bod zullen komen. [in het najaar]

 

Jardin du Luxembourg [foto Fatma Capkurt]

Bovenstaande voorstellingen worden mogelijk gemaakt dankzij een financiële ondersteuning van