In het werk van de schrijfster Kreek Daey Ouwens zijn familie, jeugd en herinneringen terugkerende thema’s. Behalve in haar publicaties van gedichten, toneel en proza wil deze schrijfster met het thema herinnering een stap verder gaan en een poëzievoorstelling realiseren. Poëzie lijkt haar de mooiste vorm die zich het best laat vermengen met theater en muziek.

 Kreek Daey Ouwens schrijft: Mijn eigen herinneringen ken ik. Wat ik me afvraag is in hoeverre ze overeenkomen met de herinnering van een ander. Vanaf welke leeftijd herinner je je? En waarom kleuren deze eerste indrukken je latere leven, in het positieve als in het negatieve? Vooral vanwege de grote affiniteit met hun werk heb ik aansluiting gezocht bij Emma Crebolder, Annelie David, Theo Rikken en Carina van der Walt.

In 2014 benaderde zij hen om gezamenlijk deze voorstelling (titel: Geur van de Hemel) te schrijven en uit te voeren onder leiding van regisseur Jan van den Berg.

De meerwaarde van deze samenwerking is dat allerlei aspecten van het thema herinnering, zoals geuren en smaken, geur en herinnering aan bod komen. De een is op zoek naar de verloren tijd, de andere wil juist vergeten en de blik op vooruit richten. De een tracht door terug te gaan naar de kindertijd dichterbij de waarheid te komen, de ander houdt zich bezig met het uiteenvallen van het geheugen.

 

De makers staat een intieme voorstelling voor ogen met een huiselijke sfeer.

Onder de hoede van stichting Man in de Maan (Eindhoven) werd voor deze mengvorm tussen poëzie, theater en muziek naar financiële ondersteuning gezocht.

 

Geur van de Hemel wordt nu financieel ondersteund door