Tot onze spijt moeten we u meedelen dat het gesprek dat Hester van Hasselt met Eva Gerlach a.s. zondag 26 maart zou houden en waarin klarinettist André Kerver haar zou begeleiden geen doorgang kan vinden. De reden hiervoor is dat het gezien zijn zeer beperkte gezichtsvermogen voor André Kerver bijna onmogelijk is om met het openbaar vervoer [ vanwege de storingen] op tijd in Eindhoven te zijn.

We zullen het gesprek op een andere datum doorgang laten vinden. We zullen u hiervan op de hoogte houden.

Voor verdere door de stichting Man in de Maan georganiseerde activiteiten gaat u naar het kopje EVENEMENTEN